Záměr rozšířit podnikatelské aktivity Přístavu Pardubice, a.s. o činnost
logistického makléřství se opírá o dlouhodobé zkušenosti a odborné
znalosti v dopravě.
Základem činnosti je zastupování zájmu přepravců (objednatelů dopravy)
vůči spedičním a dopravním společnostem.

Konkrétně se jedná o:
- zajištění výběrových řízení na poskytovatele dopravních služeb
(za spolupráce s mandantem probíhá výběr dle jeho specifických požadavků)
- dopravní audit (posouzení stávajícího stavu dopravy ve firmě a návrh na jeho optimalizaci)
- posouzení náležitostí smluvních vztahů v oblasti dopravy dle platné legislativy
(objednávky dopravy, nákladní listy, faktury, zvláštní dokumenty)
- návrh, nestranné posouzení a výběr optimálních tras pro export a import
(včetně variant kombinované dopravy)
- zpracování dopravních a logistických koncepcí
- poradenství při dopravě nestandardních zásilek (ADR, nadrozměrné a težké náklady, …)

Poradenství je nestranné a cílem je minimalizace rizik a maximální úspora nákladů
na straně objednatele dopravy (tj. našeho mandanta).
Podnikatelská činnost bude z důvodu omezení negativního dopadu na finance
společnosti prováděna na základě mandátní smlouvy. Tím se předejde riziku finančního
zatížení společnosti.


Rozdíl mezi logistickým makléřem a spedicí:

Makléř - hlavní náplní je poradenství v dopravě
Spedice - hlavní náplní je organizace dopravy

Makléř - pracuje na základě mandátní smlouvy.
Spedice - pracuje na základě smlouvy o přepravě věci

Makléř - pracuje ve prospěch objednatele dopravy
Spedice - pracuje ve svůj prospěch

Makléř - pracuje na principu odměny z mandátní smlouvy
Spedice - pracuje na principu přefakturace

Makléř - hájí zájmy objednatele dopravy
Spedice - často využívá nepřehlednosti na dopravním trhu

Makléř - hledá pro svého mandanta optimální způsob dopravy
Spedice - upřednostňuje své smluvní dopravce