Na labské vodní cestě, která má mezinárodní statut, je v současné době provozován úsek od státních hranic do Chvaletic. Nutnou podmínkou pro realizaci přístavní dopravně logistické zóny v Pardubicích je splavnění 23 km dlouhého úseku Chvaletice – Pardubice. Tak budou Pardubice přímo napojeny nejen na významný námořní přístav Hamburk, ale také na celou síť evropských vodních cest.

Podpora splavnění Labe a realizace navazující přístavní dopravně logistické zóny jsou důvody, které vedly koncem roku 1994 k založení akciové společnosti Přístav Pardubice.

Dopravní centrum připravované akciovou společností Přístav Pardubice a realizace splavnění Labe prostřednictvím ředitelství vodních cest jsou spolu velmi úzce koordinované projekty. Zájem ministerstva dopravy a spojů ČR (prostřednictvím ředitelství vodních cest) na započetí přípravných prací již v letošním roce se odráží v návrhu rozvoje dopravních sítí v ČR do roku 2010. V části týkající se rozvoje infrastruktury vodní dopravy ministerstvo předpokládá dokončení splavnění Labe do Pardubic v termínu do roku 2002.

Přístavní dopravně logistické centrum v Pardubicích by se v blízké budoucnosti mělo stát součástí sítě logistických center nejen v ČR, ale i v Evropě. Mezi podpůrné argumenty pro umístění centra do Pardubic patří mimo jiné napojení na evropskou síť vodních cest, napojení na tranzitní železniční koridor či připravované napojení Pardubic na dálniční síť ČR. K dalším důvodům patří možnost územního rozvoje zóny podpora projektu na úrovni státní správy, optimální vzdálenost na mezinárodní veřejné letiště (EBA) a nezanedbatelný je i ekologický přínos pro životní prostředí.